class="hfeed site" id="page"

DERATYZACJA

Gryzonie. Zwalczanie. Monitoring. Zabezpieczanie.

Dziko żyjące szczury i myszy w naszym otoczeniu są bardzo niepożądane. Gryzonie te powodują duże szkody i stwarzają niebezpieczeństwo zarażenia różnymi groźnymi chorobami. Z pewnością konieczna jest deratyzacja gdy zobaczymy pierwsze objawy bytności tych zwierząt. Odchody, przykry zapach, uszkodzone mienie, przegryzane przewody elektryczne i inne mało przyjemne efekty ich zamieszkiwania to wystarczający powód by się nimi zająć. Deratyzacja ma na celu usunięcie szkodników, monitoring ma na celu stwierdzenie bytności i aktywności ich w obiekcie i zabezpieczenie przez szkodnikami na przyszłość. Deratyzacja może odbywać się poprzez zwalczanie ich chemiczne, mechaniczne, a także odławianie żywych osobników. Deratyzacja może przebiegać wielotorowo, nie zawsze tylko jedna metoda jest skuteczna. Deratyzacja jako część systemu HACCP – w miejscach takich jak restauracje, stołówki, sklepy, punkty żywienia zbiorowego, magazyny itd. Są to bardzo inteligentne stworzenia, szybko rozmnażające się i powodujące dość duże straty dla właścicieli i najemców obiektów.

Mysz, gryzoń, deratyzacja
Mysz, gryzoń, deratyzacja

GWARANTUJEMY

JAKOŚĆ

SATYSFAKCJĘ

SKUTECZNOŚĆ

PROFESJONALIZM

Zadzwoń teraz