SYSTEM HACCP

Monitoring. Zwalczanie. Zabezpieczenie. Księga.

HACCP – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli Na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz.1225 ze zm.) oraz Rozporządzeniem (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, system HACCP jest niezbędny dla każdego zakładu który przetwarza lub produkuje żywność. Dotyczy wszystkich przedsiębiorstw tego typu niezależnie od wielkości. Zgodnie z systemem HACCP obowiązuje umowa między zakładem i firmą DDD. Przeprowadzamy analizę zagrożeń wynikającą z ewentualnej bytności szkodników i insektów na terenie przedsiębiorstwa, a w razie potrzeby także wokół niego. Ustalamy punkty kontrolne na terenie i nanosimy je na wymaganą dokumentację. Montujemy i oznaczamy punkty kontrolne wg. wytycznych. Punkty kontrolne przeciw owadom latającym, biegający oraz przeciw gryzoniom. Stacje deratyzacyjne na zewnątrz. Lampy owadobójcze. System monitoringu. Kontrola stacji, monitorowanie bytności aktywności szkodników, wymiana preparatów w zależności od potrzeb. Kontrola pułapek na owady latające i biegające, wymiana oraz serwis. Działania wymagane podczas stwierdzenia zagrożeń w postaci owadów lub gryzoni. Dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja – środkami odpowiednimi do zagrożeń. Dokumentacja, księga HACCP.

HACCP, księga, książka obchodów
HACCP, księga, książka obchodów

GWARANTUJEMY

JAKOŚĆ

SATYSFAKCJĘ

SKUTECZNOŚĆ

PROFESJONALIZM

Zadzwoń teraz